شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨
صفحه اصلی > معاونت توسعه مدیریت و منابع > شرح وظایف معاونت توسعه 
شرح وظایف معاونت توسعه

1.   تدوين سياست‌ها، برنامه‌ريزي و تنظيم برنامه‌ها و طراحي نظام‌‌هاي جديد در جهت تحقق اهداف بنیادبا رويكرد برون‌سپاري فعاليت‌ها

2.        جمع‌آوري، تجزيه و تحليل اطلاعات و روزآمدكردن آمار و اطلاعات در چارچوب وظايف و مسؤوليت‌هاي بنیاد

3.   نظارت برحُسن اجرا و هماهنگي طرح‌ها و برنامه‌های بنیادو ارائة گزارش‌هاي لازم به رئيسبنیاد در حوزةمأموريت‌هاي معاونت

4.        برنامه‌ریزی برايتهيه‌وتنظيم تشكيلات كلي و تفصيلي بنياد و نظارت بر حسن اجراي آن

5.   برنامه‌ريزي نيروي انساني، جذب، نگهداری و به‌کارگیری کارکنان و نظارت بر امور مربوط به طرح طبقهبندي، ارزشيابي مشاغل، نظام پرداختو اجراي نظام ارزشيابي‌كاركنان

6.   نظارت بر ظرفيتهاي مالي، امكانات اجرايي و نیروی انسانیو ایجاد هماهنگی در کارکردهای واحدهای تحت سرپرستی

7.        برنامه‌ریزی و نظارت بر راه‌اندازي سامانه‌هاي اطلاعاتيِعمومي بنياد و روزآمدسازي منظم آنها

8.   برنامه‌ریزی برای اجراي مطالعات مرتبط با برنامهريزي عملياتي، تهيه و تنظيم بودجةسالانه‌، تدوين شاخصها و معيارهاي برنامه‎های توسعه

9.   نظارت بر حسن اجرای مصوّبات و بخش‌نامه‌های اداری، مالی، استخدامی، رفاهی، خدماتي، بودجه‌ای و داده‌اي ـ آماريِ ابلاغی از سوی مراجع ذي‌صلاح

10.  برنامه‌ریزی براي تأمین خدمات پشتیبانی و تملك داراييِ موردنیاز ستاد و بنیادهای استانی و نظارت بر حسن اجراي آنها

11.   برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ، تملک، نگهداری، تجهیز و نوسازی امکانات فیزیکی بنياد

12.   برنامه‌ريزي و اتخاذ تدابیر لازم براي دريافت اعتبارات،حصول به موقع درآمدهاي اختصاصي بنیاد و كمك‌هاي مردمي

13.  تعیین سياست‌هاي اجراييِ حقوقي، هدایت و نظارت بر تدوين دستورعمل‌هاي اجرایي به منظور بهبود و تسريع درانجام امورحقوقي بنیاد

14.  بررسي و اعلام نظر حقوقي دربارةلايحه‌ها، طرح‌ها وآيين‌نامه‌هاي مربوط به وظايف بنیاد و پاسخ‌گويي به استعلام‌هاي حقوقي

15.   تأيید و صدور دستور پرداخت‌های مالی در حدود اختیارات تفویضی بر اساس ضوابط مالی و برنامه‌های مصوب

16.  برنامه‎ریزینظام ارزيابي عملكرد جامع از طريق تدوين شاخص‌ها و استاندارد‌هاي هم‌سو با اهداف بنیاد و سنجش ميزان بهبود عملكرد واحدها و تعيين ميزان بهره‌وري هر يك

17.  عقد قرارداد خرید خدمات از اشخاص حقیقی‌وحقوقی براساس اختیارات تفویضی، قوانین و مقررات؛ و نظارت بر نحوة اجراي مفاد و مراحل پيشرفت آنها

18.   تدوين دستورعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و ابلاغيه‌هايمربوط به معاونت

19.   بررسي و شناسايي مشكلات و نارسايي‌هاي موجود و پيشنهاد قوانين و مقررات اصلاحي به مراجع ذي‌ربط

20.  برنامه‎ریزی و نظارت بر امور نخبگان در دستگاه‎‎های اجرایی و اتخاذ سیاست‌های اجرایی شدن امتیازهای آیین‌نامه‌های مصوب در دستگاه‌های اجرايي

21.   اخذ مجوز‌هاي استخدامي و به‌كارگيري نیروی انسانی طبق قوانين و مقررات و بر اساس اعتبارات از مراجع مربوط

22.   نظارت و سرپرستي فعاليت‌هاي مربوط به تهيه و تدارك نيازمندي‌هاي بنياد

23.   تشكيل و راهبری شوراها و کارگروه‌های تخصصی مربوط به منابع انسانی بنیاد

24.   برگزاري مناقصه‌ها و مزايده‌ها وشرکت در کميسيون‌هاي مربوط

25.   مشارکت و همکاری با سایر حوزه‌ها به منظور ایجاد هم‌افزایی و تحقق مأموریت‌های بنیاد

26.   شركت در شوراها، كميسيون‌ها، جلسات و اظهار نظر در چارچوب مقررات و حفظ مصالح بنیاد

27.   پیشنهاد نصب و عزل مدیران حوزۀ معاونت به رئیس بنیاد

 

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601