شهروندزمانه

شهروند زمانه

برنامه شهروند زمانه یکی از برنامه‌های چهار‌گانه در برنامه ملی آینده‌نگاری محسوب می‌شود. در این برنامه تلاش خواهد شد که شهروندان عمومی جامعه از طرق مختلف مانند حمایت از برگزاری موزه‌ها و استودیوهای آینده و مسابقات و جوایز با محوریت آینده و آینده‌نگاری، مخاطب قرار گرفته و دیدگاه بلندمدت‌نگر در جامعۀ ایرانی توسعه و نهادینه شود. مهم‌ترین اهداف این برنامه عبارتند از:

1)       فرهنگ‌سازی در خصوص توجه و شناخت آینده

2)       توسعه دیدگاه جامعه در خصوص آینده‌های بدیل و غیرمختوم دانستن آینده

3)       تبیین اهمیت و ضرورت نگاه‌های آینده‌نگر در برنامه‌ریزی فردی، سازمانی و ملی

4)       آشنایی با مهم‌ترین تغییرات آینده؛ در خصوص فناوری‌هایی که دارای پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی برای شهروندان است.