سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨-
close
صفحه اصلی > اسلایدر گزارش تصویری 
نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو
معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و الیاسی معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و الیاسی معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی
نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو
نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو
نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو
نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو
نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو
نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو
 الیاسی معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی الیاسی معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی
  منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی،الیاسی معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی،الیاسی معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی
 نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات ، معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات ، معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات
نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو
نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو
معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی  معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی
منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی
نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات
منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی
منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی، الیاسی معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی، الیاسی معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی
نقی زاده دبیر شورای ملی آینده نگاری صنعت خودرو نقی زاده دبیر شورای ملی آینده نگاری صنعت خودرو
 صالحی رییس مرکز طرح های کلان ملی معاونت علمی صالحی رییس مرکز طرح های کلان ملی معاونت علمی
 نقی زاده دبیر شورای ملی آینده نگاری صنعت خودرو، نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات ، معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نقی زاده دبیر شورای ملی آینده نگاری صنعت خودرو، نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات ، معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
{f:pname}
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir