جمعه ٠٢ فروردين ١٣٩٨-
close
صفحه اصلی > اسلایدر گزارش تصویری 
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ، قادری فر رییس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ، قادری فر رییس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش‌بنیان حصین
{f:pname}
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir