يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨-
close
صفحه اصلی > اسلایدر گزارش تصویری 
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین
 ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ، حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ، حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ،
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین
 کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ، حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ، حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ،
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین
 حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ،
{f:pname}
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir