جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨-
close
صفحه اصلی > اسلایدر گزارش تصویری 
نشست نمایندگان ستاد فناوری نانو با جهانگیری نشست نمایندگان ستاد فناوری نانو با جهانگیری
 جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری  ، شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت
نشست نمایندگان ستاد فناوری نانو با جهانگیری نشست نمایندگان ستاد فناوری نانو با جهانگیری
غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
نشست نمایندگان ستاد فناوری نانو با جهانگیری نشست نمایندگان ستاد فناوری نانو با جهانگیری
غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری  ، شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت
جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، غلامی  وزیرعلوم ، تحقیقات و فناوری جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، غلامی وزیرعلوم ، تحقیقات و فناوری
غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
نشست نمایندگان ستاد فناوری نانو با جهانگیری نشست نمایندگان ستاد فناوری نانو با جهانگیری
نشست نمایندگان ستاد فناوری نانو با جهانگیری نشست نمایندگان ستاد فناوری نانو با جهانگیری
نشست نمایندگان ستاد فناوری نانو با جهانگیری نشست نمایندگان ستاد فناوری نانو با جهانگیری
{f:pname}
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir