شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨-
close
صفحه اصلی > اسلایدر گزارش تصویری 
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشست همایش همکاری های اقتصادی و فناوری ایران و اروپا معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشست همایش همکاری های اقتصادی و فناوری ایران و اروپا
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشست همایش همکاری های اقتصادی و فناوری ایران و اروپا معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشست همایش همکاری های اقتصادی و فناوری ایران و اروپا
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشست همایش همکاری های اقتصادی و فناوری ایران و اروپا معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشست همایش همکاری های اقتصادی و فناوری ایران و اروپا
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشست همایش همکاری های اقتصادی و فناوری ایران و اروپا معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشست همایش همکاری های اقتصادی و فناوری ایران و اروپا
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشست همایش همکاری های اقتصادی و فناوری ایران و اروپا معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشست همایش همکاری های اقتصادی و فناوری ایران و اروپا
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشست همایش همکاری های اقتصادی و فناوری ایران و اروپا معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشست همایش همکاری های اقتصادی و فناوری ایران و اروپا
{f:pname}
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir