چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧-
close
صفحه اصلی > شناسنامه خدمات 

سیاستگذاری  علم و فناوری

 ارربابی و پایش علم و فناوری

جذب سرمایه و تامین مالی علم و فناوری

 تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان

 طراحی خدمات جدید به شرکت های دانش بنیان

ارائه خدمات تسهیل گرانه به شرکت های دانش بنیان

حمایت از ایجاد و استقرار شتابدهنده های فناوری و مراکز نوآوری

 حمایت از اختراعات و حق مالکیت فکری و ثبت پتنت بین المللی

حمایت از توسعه صادرات محصولات فناور محور و دانش بنیان 

 همکاری  و جذب متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم

تسهیل تبادلات فناوری بین المللی

 حمایت از طرح های کلان ملی فناوری ناظر بر نیاز های فناورانه کشور 

حمایت از طرح های فناورانه یا مرز دانش از طریق پرداخت کمک

حمایت از توسعه تقاضای محصولات فنارانه (تحریک تقاضا)

حمایت از شکل گیری ارتباط دانش و صنعت

حمایت از تجاری سازی طرح های فناوری از طریق ارائه تسهیلات

حمایت از ترویج و فرهنگ سازی و آموزش در حوزه اقتصاد دانش بینان و ارائه خدمات مشاوره ای 

حمایت از محققان و سرآمدان علمی کشور 

 شبکه سازی مراکز فناوری و فعالین حوزه فناوری

حمایت از رشد و توسعه شرکت های نوپا در مرکز رشد پارک فناوری پردیس

 خدمات حمایتی پارک علم و فناوری پردیس از شرکت های مستقر

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir