جهش تولید
امروز : چهارشنبه ١٣ فروردين ١٣٩٩

اخبار > نشست‌های تخصصی حوزه زیست‌فناوری ساماندهی می‌شود

صفحه اصلی > اخبار 


چاپ

نشست‌های تخصصی حوزه زیست‌فناوری ساماندهی می‌شود

ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی آیین نامه برگزاری نشست‌های تخصصی حوزه زیست‌فناوری در مناطق مختلف کشور را ابلاغ کرد.


ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی آیین نامه برگزاری نشست‌های تخصصی حوزه زیست‌فناوری در مناطق مختلف کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آیین نامه برگزاری نشست‌های تخصصی حوزه زیست‌فناوری در مناطق مختلف کشور با هدف ﻣﻌﺮﻓﯽ و بیان اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ستاد، تشریح ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐـﺎر ﻣﻠﯽ،  تحلیل مدیریت توان زیست فناوری در هر استان و شناسائی پتانسیل ها و ظرفیت های مختلف زیست فناورانه هر منطقه ابلاغ کرد.
مطابق با این آیین نامه، مسئولیت برگزاری این کارگاه ها  با افراد متخصص و مسئول مورد اعتماد انجمن های علمی مرتبط یا دانشگاه های مادر و اتاق های فکر هر استان یا مراکز رشد زیست فناوری و پارک های علم و فناوری هر استان با نظارت گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیست‌فناوری خواهد بود.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی به آدرس   biodc.isti.irمراجعه کنند.
پایان پیام/23


شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت