جهش تولید
امروز : پنج شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٩

توضیحات قوانین و مقررات

صفحه اصلی > قوانین و مقررات > توضیحات قوانین و مقررات  

آیین نامه بند «ه» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات (خریدخدمات مشاوره)

بر مبنای این مصوبه و اصلاحات آن، ارجاع کارهای پژوهشی به دانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی که موافقت قطعی انجام فعالیتهای پژوهشی برای آنها حسب مورد توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده یا می شود، جزو مصادیق خدمات مشاوره است. همچنین، موافقت قطعی انجام فعالیتهای پژوهشی در زمینه های مربوط به دانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی که حسب مورد توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر و تأییدیه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان که از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات صادر می شود به منزله گواهی نامه صلاحیت برای ارجاع کار پژوهشی تلقی می گردند. بعلاوه، شرکتها و مؤسسات دانش بنیان صرفا مجاز به انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای برای تولید دانش فنی یا توسعه کالاها و خدمات دانش بنیان در زمینه تخصصی تأیید شده از سوی کارگروه فوق هستند و سقف مبلغ قراردادهای پژوهشی سالیانه آنها حداکثر تا میزان دو برابر درآمد ناشی از کالاها و خدمات دانش بنیان مندرج در اظهارنامه مالیاتی سال گذشته آنها معتبر خواهد بود. دستگاههای مشمول موظفند فعالیتهای پژوهشی این تبصره را در سامانه سمات ثبت کنند.

تاریخ تصویب : 1385/07/05

مرجع تصویب : هیات وزیران

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت