پیوندها
صفحه اصلی > گزارش پسته 
گزارش پسته

شناسایی،ارزیابی،گزینش و تکثیر پایه های پسته با تحمل بالا نسبت به تنش های خشکی و شوری

 در این گزارش، سه هدف دنبال شده است: 1- تلاش  در راستاي شناسايي و تعيين ماهيت درختان گزينش شده بر اساس پارامترهاي مورفولوژيكي و مولكولي 2- ارزيابي درختان گزينش شده با اندازه گيري پارامترهاي فيزيولوژيكي3-  تكثير ژنوتيپ­هاي برتر با استفاده از فن ريزازديادي براي توليد پايه هاي متحمل و ارائه آن­ها به باغداران.

دریافت جلد گزارش چاپ شده

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir