عنوان
چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨-
پیوندها
صفحه اصلی > دستورالعمل طراحی و بهینه سازی مخازن جمع آوری آب باران  
دستورالعمل طراحی و بهینه سازی مخازن جمع آوری آب باران

امروزه، باوجود بحران آبي كه در تمام نقاط كشور، خود را نشان مي دهد، استحصال آب باران مي تواند يكي از راهكارهاي مديريتي مناسب براي ذخيره آب باران در محل بارش باشد كه در اكثر نقاط جهان به عنوان يك طرح كارآمد در حال بررسي و اجرا است.  به اين منظور، نياز به تهيه يك دستورالعمل براي طراحي و بهينه سازي مخازن آب باران براي به اجرا درآوردن هرچه كارآمدتر اين سامانه در ساختمان ها مشاهده مي شود. در اين طرح پژوهشي، سعي شد در خصوص اجراي سامانه استحصال آب باران از سطوح پشت بام در استان گلستان، در مورد تمام اجزاي مهم سازنده سامانه هاي استحصال آب شامل سه بخش سطح آبگير، تجهيزات انتقال، منبع ذخيره سازي و كيفيت آب استحصال شده بررسي جامعي صورت گرفته و درنهايت دستورالعملي براي طراحي و بهينه سازي مخازن آب باران در ساختمانها تهيه شود كه بتواند راهنماي جامعي براي به اجرا درآوردن اين سامانه و همچنين پاسخگوي سؤالات و مشكلات پيش رو باشد. همچنين، بتوان با حداقل هزينه ممكن يك حجم مناسب با حداكثر ذخيره سازي را تعبيه كرد.

دانلود طرح جلد گزارش

 

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir