عنوان
چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨-
پیوندها
صفحه اصلی > گزارش نهایی دو طرح 
گزارش نهایی دو طرح

اين مجموعه دربرگيرنده گزارش دو طرح به نامهاي القاي مقاومت به تنشهاي شوري و خشكي در گردو با استفاده از تراريزش رويانهاي رويشي و ارزيابي رازيانه­هاي ايران بر اساس عملكرد (دانه و اسانس) و طول دوره رشد مي­باشد. در طرح اول سعي در جهت كاهش اثرات شوري و خشكي با استفاده از فناوري انتقال ژن است كه اگر چه نظرات مختلف و گاه متضادي درخصوص استفاده از اين فناوري وجود دارد ولي تلاش محققان بر اين بوده است كه با رعايت همه جوانب موضوع به انجام اين پژوهش بپردازند و بديهي است تجاري سازي آن بايد پس از حصول اطمينان از نداشتن آثار سوء زيست محيطي باشد. در طرح دوم محققين تلاش كردهاند نكات جديدي از يكي از گياهان دارويي با محوريت كاهش مصرف آب ارائه نمايند.

دانلود طرح جلد گزارش

 

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir