سامانه هوشمندي

امروزه در عصر اطلاعات حجم عظیمی از داده‌ها در اختیار افراد و سازمان‌ها قرار می‌گیرد که اگر به شکل مناسب مدیریت و ساختارمند نشوند، مفید نخواهند بود. این امر ضرورت توجه به هوشمندی کسب‌وکار را ایجاد می‌نماید. آینده‌نگاری نیز از این امر مستثنی نیست. جهت دست‌یابی به هوشمندی در فعالیت‌های آینده‌نگاری، دبیرخانه برنامه ملی آینده‌نگاری فعالیت‌های زیر را در نظر گرفته است:

• ارائه داده‌ها از تغییرات و روندهای فناورانه

• تحلیل داده‌ها و استخراج نمودارهای تحلیلی

• در دسترس قرار دادن تفسیرها و گزارشات کیفی از نهادهای داخلی و خارجی

• ارائه محتوای دیجیتال با تم آینده

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت سامانه هوشمندی مراجعه نمایید.