فروم‌هاي بين‌المللي

 

دبیرخانه برنامه ملی آینده‌نگاری سعی دارد با برگزاری فروم‌های تخصصی، بازشناسی مناسبی نسبت به موضوعات مختلف ایجاد شود. در این فروم‌ها فضای مناسبی برای گردهم آوردن متخصصان و گفتمان‌سازی فراهم می‌شود. این جلسات با حضور متخصصان داخلی و خارجی برگزار خواهند داشت و در آن‌ها چالش‌ها، فرصت‌ها، فناوری‌های آینده و تحلیل تاثیراتشان معرفی می‌گردد. در اینگونه نشست‌ها از نظرات فعالین دانشگاهی، کارآفرینان و افراد فعال در دستگاه های دولتی، نگاه تخصصی افراد چشم‌اندازمحور و تجربیات استارت‌آپ‌ها استفاده خواهد شد.

برنامه فروم‌های آتی

ثبت‌نام جهت حضور در فروم‌ها

گزارشات فروم‌های برگزار شده قبلی