پنج شنبه ٠٢ فروردين ١٣٩٧-
close
خدمات الکترونیک
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
صفحه اصلی > معاونت سیاستگذاری و توسعه > گزارش فعالیت سیاستگذاری و توسعه 

گزارش 6 ماهه اول سال 1393 معاونت سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی

- انجام امور پژوهشی و مطالعاتی به منظور ساخت پایه دانشی برای شناسایی وضع موجود و مطلوب جهت آغاز فرایند سیاستگذاری مانند:

·         شناسایی ارتباط علم و فناوری با سیاست صنعتی کشور و تبیین ظرفیت های اشتغال در سیاست صنعتی

·         انجام پژوهش در خصوص شناخت صندوق ریالی مالی تثبیت بازار سرمایه و تحلیل مزایا و معایب آن

·         مطالعه شرکت های چند ملیتی به منظور شناسایی راهکارهای کمک به مشارکت شرکت های ایرانی در آن ها

·         انجام مطالعات با موضوع نظام مالی توسعه فناوری

·         آسیب شناسی دلایل عدم تحقق تولید داخل

·         تدوین گزارش مربوط به سهم درآمدهای حاصل از فناوری در دانشگاه های برتر دنیا

·         بررسی زنجیره ارزش تبدیل چالش ها به راهکارهای خلاقانه 

·         بررسی سیستم خرید و فروش در سازمان اداره خدمات عمومی کشور آمریکا و تقویت توان تولید داخل از طریق پیاده سازی این سیستم در ایران 

- آغاز فرایند تدوین احکام برنامه ششم توسعه برای سرفصل پژوهش و فناوری و نیز نقش علم و فناوری در سایر فصول برنامه:

·         برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان علم و فناوری در راستای تکمیل احکام پیشنهادی و دریافت بازخورد از آنها

·         گردآوری احکام مرتبط با فناوری در برنامه چهارم و پنجم

·         تهیه خلاصه گزارش آسیب شناسی برنامه های توسعه در ایران

·         تهیه گزارش خلاصه وضع موجود علم و فناوری در کشور

- فعال سازی کمیته اقتصاد دانش­بنیان شورای عالی امنیت ملی

- انجام پروژه پیش آینده نگاری ملی با همکاری اندیشکده صنعت و فناوری:

·         برگزاری هم اندیشی آینده نگاری با حضور صاحبنظران این حوزه

·         تدوین روش شناسی اجرای آینده نگاری

·         شناسایی چالش های پیش روی کشور با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد بالادستی

·         ارسال چالش ها برای ذینفعان هر حوزه شامل نخبگان سیاسی و علمی برای اولویت دهی به موضوعات

- اجرای پایلوت پیمایش نوآوری با پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف:

·         انجام مطالعات نظری و تجربیات جهانی در خصوص پیمایش نوآوری

·         طراحی پرسشنامه پیمایش نوآوری با توجه به شرایط کشور و مطابق با استاندارهای بین المللی

·         اجرای طرح در بیش از 170 شرکت دانش بنیان و 270 شرکت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

·         برگزاری همایش پیمایش نوآوری ایران  با حضور بیش از 75 شرکت

·         تحلیل و ارائه ديتا­بيس ارزيابي و  مستند تحليلي نتايج ارزيابي‌های نوآوري و توانمندی‌های فناورانه شرکت­ها

- طراحی نقشه راه استقرار نظام مطلوب رصد شاخص های منتخب پژوهش، فناوری و نوآوری کشور با پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف:

·         استخراج درس­آموخته­های بین­المللی در مورد نظام رصد و ارزیابی پژوهش، فناوری و نوآوری کشورهای ترکیه،شیلی،هند و کره جنوبی

·         جمع آوری و بررسی شاخص­های مرتبط با نظام پژوهش، فناوری و نوآوریِ 3 نهاد توسعه‌ای بین‌المللیِ مهم شامل OECD؛ بانک جهانی و سازمان مالکیت فکری جهانی؛ اتحادیه اروپا و انجام مطالعه تطبیقی بر روی آنها

·         بررسی شاخص­های مرتبط با نظام پژوهش، فناوری و نوآوری در اسناد مهم بالادستی کشور

·         انتخاب سبد منتخب از شاخص­های مرتبط با نظام پژوهش، فناوری و نوآوریِ بمنظور طراحی و  ارائه نظام مطلوب جهت رصد شاخص های منتخب در کشور

- مستند سازی، تحلیل و تصویر سازی تجربیات مدیران معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

·         مستندسازی تجربة دو نفر از مدیران معاونت (علاوه بر 20 تجربة مستند شده)

·         تحلیل مضمون (Themes Analysis) تجربیات مدیران معاونت

- تدوین پیشنهادهای بهبود فضای کسب و کار

- تهیه گزارش عملکرد سالانه معاونت علمی و فناوری و ارائه به هیئت دولت

- همکاری با شهرداری تهران در برگزاری نمایشگاه فناوری های نوین و هماهنگی جلساتی برای معرفی محصولات ستادهای توسعه فناوری برای کاربرد در حوزه خدمات شهری

- برگزاری کارگروه مشترک میان سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان صنایع کوچک

- حمایت از استاندارد سازی در راستای توسعه نظام علم و فناوری کشور

·         مطالعه و بررسی کلیه مستندات و سوابق مربوط به فعالیتهای انجام شده در معاونت در این زمینه

·         برگزاری جلسات با کارشناسان فعال در داخل و خارج از معاونت و بحث و بررسی در­خصوص وضعیت موجود

·         استخراج وضع موجود و نیز راهکارهای پیشنهادی جهت اصلاح و بهبود آن

·         بررسی و مطالعه تطبیقی ساختار نظامهای مشابه در کشورهای منطقه

·         تشکیل جلسات داخلی جهت بحث و بررسی درخصوص راهکارها و برنامه‌ریزی اقدامات آتی جهت اجرای آنها

·         تهیه و ارائه گزارش نهایی شامل نتایج بررسی و راهکارهای پیشنهادی

- طراحی ساختار نظام مدیریت دانش با رویکرد یاد­گیرنده

·         مطالعة ادبیات و تجربیات کشورها در خصوص ابعاد حاکمیتی دولت در مدیریت دانش

·         تعامل و مشورت با فعالان حوزه در خصوص ابعاد ورود دولت به بحث مدیریت دانش ملی

- تهیه و تدوین کاربرگ ها و برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی جهت ارائه به شورای اقتصاد

- انعقاد تفاهمنامه راه اندازی مرکز پژوهشی اخلاق فناوری در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. هدف از این تفاهمنامه، ایجاد گروهی برای شناسایی چالش های و فرصت های اخلاقی فعلی و آتی توسعه فناوری در کشور در حوزه های مختلف فناورانه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است. تلاش این گروه، شناسایی فعالان این حوزه و پرورش پژوهشگران جدید برای احاطه بر جنبه های اخلاقی توسعه علم و فناوری در کشور است.

- انعقاد تفاهمنامه تشکیل پژوهشکده سیاست ها و اولویت های علوم بنیادین در پژوهشگاه دانشهای بنیادی. در این تفاهمنامه مقرر شده است که این پژوهشکده به بررسی، اولویت گذاری و سیاستگذاری در حوزه علوم پایه پرداخته، نحوه اتصال سیاست های علوم پایه به سیاست های حوزه فناوری و نوآوری را شناسایی کرده و با ایجاد و مدیریت شبکه سیاست پژوهی علوم پایه در کشور، سیاست ها و برنامه های جاری کشور در زمینه دانشهای بنیادین را تحلیل و ارزیابی نماید.

- انعقاد تفاهمنامه همکاری برای توسعه و یکپارچه سازی نظام اطلاعات علم، فناوری و نوآوری کشور. تلاش برای تکمیل و بهبود محتوای اطلاعاتی سمات، طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز،‌ همکاری و تعامل با سازمان ها و مراکز مرتبط طرف سوم و تامین ساز و کارهای حمایتی برای اتصال سیستمی به اطلاعات پایه سازمان های خارج از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جمله اهداف این تفاهمنامه است.

- انعقاد تفاهمنامه طراحی نظام حمایت از توسعه فناوری کشور با صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران. شناسایی پیش نیازها، نهادها، موانع و مشکلات موجود در نظام حمایت از توسعه فناوری کشور، طراحی و پیشنهاد نظام مالی توسعه فناوری متناسب با نیازها و شرایط  ایران و تدوین راهکارهای عملیاتی نمودن نظام طراحی شده از مهمترین موارد مطرح شده در این تفاهمنامه است.

- انعقاد تفاهمنامه تشکیل مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سیستمهای پیچیده صنعتی با دانشگاه صنعتی شریف. در این تفاهمنامه، مدیریت شبکه های نوآوری و توسعه فناوری،‌ شناسایی نحوه شکل گیری، تکمیل و پایداری شبکه سیستم های پیچیده صنعتی و نحوه اتصال آن ها به شبکه جهانی و سازوکارهای ایجاد نام های تجاری شناخته شده برای واحدهای صنعتی ایران در سطح جهان به عنوان مهمترین ماموریت های این مرکز معرفی شده است.

- انعقاد تفاهمنامه تاسیس پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی کاربردی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. هدف از انعقاد این تفاهمنامه، یافتن راهکارهایی برای کاربردی سازی پژوهش های پیشین انجام گرفته در حوزه علوم انسانی و استفاده از نتایج آن ها در تهیه طرح ها، لوایح،‌ آیین نامه ها و کاربرد یافته های علوم و فناوری های نوین است.

- انعقاد تفاهمنامه طراحی و استقرار نظام ملی ارزیابی پژوهش،‌ فناوری و نوآوری با دانشگاه صنعتی شریف. موضوع این تفاهمنامه، طراحی و پیاده سازی یک نظام یکپارچه برای گردآوری داده ها و ارزیابی پژوهش، فناوری و نوآوری در سطح کشور با بهره گیری از تجارب بین المللی و لحاظ نمودن شرایط خاص ایران است.

 

 

***

 

 

گزارش فعالیت‌های 100 روزه دوم

- انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان محیط زیست به منظور ایجاد هم افزایی در تحول دانش بنیان در سیاستگذاری و برنامه ریزی های محیط زیستی و ظرفیت سازی و توسعه توانمندی های ملی در حوزه فناوری های زیست محیطی. در این تفاهم نامه به موضوعاتی مانند:‌ تقویت زیر ساخت‌های تحقیقاتی عملیاتی مربوط به کنترل و کاهش آلودگی‌های اثرگذار بر کیفیت محیط زیست، حمایت از تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌های متعدد دانش بنیان در سطح کشور در حوزه کسب و کارهای محیط زیست،‌ همکاری طرفین به منظور تجاری سازی پروژه‌های علمی- کاربردی از طریق ارزیابی اثرات محیط زیستی آنها و مدلهای کسب و کار زیست محیطی برای راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه اندازه‌گیری و بهبود شرایط زیست محیطی مناطق مختلف کشور؛ توجه خاصه شده است.

- انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه علامه طباطبایی جهت تاسیس پژوهشکده مدیریت و نوآوری با هدف طراحی و پیشنهاد قوانین و مقررات و سیاست های توسعه نوآوری در سطح ملی. در این تفاهم نامه تاکید شده است که به منظور ارتقاء عملکرد نظام ملی نوآوری کشور و شناخت چالش ها و ارائه راه حل های مناسب برای غلبه بر آن ها،‌ دانشگاه علامه طباطبایی اقدام به تاسیس پژوهشکده مزبور نماید. اصلی ترین ماموریت این پژوهشکده، بررسی قوانین و مقررات حوزه علم و فناوری و شناسایی نقاط ضعف و کمبودهای کشور در این زمینه خواهد بود.

- انعقاد تفاهم نامه همکاری با اندیشکده صنعت و فناوری به منظور ایجاد چارچوب آینده نگاری علم و فناوری کشور. در این تفاهم نامه مقرر شده است که اندیشکده صنعت و فناوری به بررسی ضرورت و امکان اجرای برنامه آینده نگاری ملی علم و فناوری در ایران پرداخته و نحوه سازماندهی اجرای این برنامه را با توجه به تجارب آینده نگاری سایر کشورها و منابع مورد نیاز و نحوه تامین آنها در کشور پرداخته و در نهایت ضمن پیشنهاد چارچوب مناسب (روشها، افق زمانی،قلمرو، بخشها و ...)برای برنامه آینده نگاری ملی علم و فناوری در ایران؛ مقدمات مورد نیاز برای اجرای آن را فراهم نماید.

- انعقاد تفاهم نامه تشکیل مرکز پژوهشی "مطالعات سیاستگذاری و دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری" با سازمان پژوهش های علمی و صنعتی. در مفاد این آیین نامه آمده است که مرکز پژوهشی مزبور به عنوان كانون آموزش، پژوهش و تربيت نيروي انساني محقق در عرصه‌هاي سياست‌گذاري و ديپلماسي عمومي و تخصصي با گرايش علم، فناوري و نوآوري در پژوهشكده فناوري‌هاي نوين سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي تشکیل شده و ضمن حمايت از تشكيل كرسي‌هاي نظريه‌پردازي در عرصه سیاست‌گذاری و دیپلماسی علم و فناوری،‌ فضایی را مهیا سازد که اندیشمندان و متخصصان این حوزه در قالب شبکه ای واحد، به نظریه پردازی و تربیت نیروهای جدید مبادرت ورزند.

- برگزاری جلسه هم اندیشی با پژوهشکده سیاستگذاری علم،‌ فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف که در آن به مقوله های مختلف از جمله: لزوم تغییر رویکرد سیاستگذاران حوزه علم و فناوری از دیدگاه خطی به دیدگاه سیستمی،‌ تغییر رویه سیاستگذاری از عرضه محوری به تقاضامحوری،‌ تاکید بر نقش هماهنگ ساز معاونت علمی و فناوری میان بازیگران متعدد حوزه فناوری و ایفای نقش حلقه اتصال بین بخش عرضه و تقاضا،‌ ضرورت ایجاد نظام اطلاعات علم و فناوری در کشور،‌ استفاده از فعالان عرصه کسب و کار در سیاست سازی بخش فناوری و اهمیت توجه به مبحث یادگیری فناورانه در سطح کشور؛ پرداخته شد.

- برگزاری جلسه هم اندیشی با پژوهشکده مطالعات فناوری که در آن بر: جزیره ای عمل کردن سازمان ها و نهادهای حوزه علم و فناوری کشور و لزوم نقش آفرینی معاونت علمی و فناوری در هماهنگ سازی آن ها، لزوم حمایت از برنامه های آینده نگاری فناوری و برگزاری نشست های تخصصی ملی در سطح سیاستگذاری به منظور گردآوری ایده های کلیه دست اندرکاران این حوزه در سه سطح اساتید و نخبگان، مدیران و رؤسای بنگاهها، و دیپلماتها،‌ ضرورت توجه به جنبه های اجتماعی و فرهنگی سیاستگذاری و اهمیت تدوین الگویی بومی برای یکپارچه سازی دیدگاه ها در سطح کشور نسبت به نظام ملی نوآوری؛ تاکید شد.

- برگزاری جلسه هم اندیشی با اندیشکده صنعت و فناوری که در آن به اهمیت تقسیم کار مشخص در دو حوزه علم و فناوری، نیاز به تشکیل نهاد ارزیابی فناوری در سطح کشور به تولی گری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، توجه به سمت تقاضا و تحریک آن در بخش صنعت،‌ لزوم حرکت به سوی توسعه نوآوری با توجه به چشم انداز پیش روی کشور،‌ اهمیت تدوین قوانین مناسب در حوزه علم و فناوری و ایجاد قانون اساسی فناوری و نوآوری و ضرورت پیاده سازی کامل اصل 44 قانون اساسی و باز کردن راه برای بنگاه های خصوصی؛ اشاره شد.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir