سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : دوشنبه 08 آذر 1400

 

دکتر مهدی الیاسی

معاونت سیاستگذاری و توسعه

 

1. کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
2. دکترای مدیریت فناوری (گرایش سیاستگذاری) از دانشگاه علامه طباطبایی
3. دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران (گروه مدیریت فناوری و سیاستگذاری علم و فناوری)
4. سابقه 15 سال فعالیت مستمر در نهادهای دولتی و خصوصی در آموزش و پرورش در حوزه سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری
5. عضو اصلی هیات مدیره انجمن مدیریت فناوری و عضو هیات رئیسه جایزه مدیریت فناوری و نوآوری
6. تالیف چندین کتاب و مقاله در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری
7. مدیرکل دفتر دانش، صنعت و بازار در معاونت علمی و فناوری در سال 92-93

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت