سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : چهارشنبه 10 آذر 1400

1350

شرکت های خلاق و نوآور

170

شتابدهنده های فناوری

350

مراکز نوآوری

6399

شرکت های دانش بنیان

4

رتبه جهانی در تولید مقالات حوزه نانو فناوری

6399

خدمات ارائه شده در کریدور صادرات

1805

همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت