سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : چهارشنبه 10 آذر 1400
ستاد توسعه فناوری نانو
  • آدرس : تهران- خیابان ستارخان- خیابان شهید حبیب الله- خیابان شهید متولیان - پلاک 9- ستاد توسعه فناوری نانو

  • تلفن : 631000

  • وبسایت : http://nano.ir/

ستادهای توسعه فناوری

فعالیت‌های توسعه فناوری نانو در کشور از سال 1379 آغاز شد. در سال 1382، با شناسایی فناورى‌نانو به عنوان یک فناوری دارای اولویت ملى، ستاد ویژة توسعة فناورى نانو به منظور پیگیری توسعة این فناوری در کشور تشکیل شد. دیدگاه ستاد برای توسعة فناوری ‌نانو، تدوین چارچوب فعالیت بلندمدت کشور در این حوزه بود و در این مسیر، برنامة راهبردى ده‌سالة فناورى‌ نانو در ستاد تهیه و در مرداد ماه 1384 به تصویب هیئت دولت رسید. در اردیبهشت 1385، شورای عالی انقلاب فرهنگی در پانصد و هشتاد و دومین جلسه خود، ضمن تأکید بر اجرای دقیق «سند راهبرد آینده»، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه و ارتقای این فناوری در کشور را تصویب کرد. این سند با عنوان «سند راهبرد آینده» قرار گرفتن در میان 15 کشور برتر جهان در حوزة فناورى‌نانو و تلاش براى ارتقاء مداوم این جایگاه به منظور تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم را هدف‌گیرى کرده است.

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت