سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : چهارشنبه 10 آذر 1400
کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگهای قیمتی ایران
  • آدرس : مشهد - میدان حر- بلوارسرافرازان - سرافرازان 18- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق - دفتر کانون جواهرات و سنگ های قیمتی ایران

  • تلفن : 05138233053

  • وبسایت : http://gemirancenter.ir

نهاد های وابسته و همکار

امروزه صنایع کوچک و متوسط نقش موثر و فراگیری در توسعه و بهبود شاخص های اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و ایجاد فرصت های شغلی مزیت دار ایفا می نمایند و در این میان سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (گوهرسنگها) از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از جمله مزیت های نسبی فعالیت دراین زمینه عبارتست از: 1. کاربرد درعلوم وصنایع مختلف 2. ایجادارزش افزوده بالا(300تا700درصد) 3. عدم نیازبه امکانات زیربنائی نظیر آب و انرژی 4. عدم وابستگی به صنعت حمل و نقل 5. سرانه سرمایه گذاری اشتغال بسیار پایین (بین 50 تا 100 میلیون ریال) 6. فضای کم مورد نیاز برای ایجاد یک شغل (حداکثر 2 در 2 متر) موارد مذکور از یک سو و بحران اشتغال در کشور از سوی دیگر، از یک دهه ی قبل متخصصین این بخش از جمله آقای دکتر محمد جواد پیش‌بین را بر آن داشته است که قدمهایی دراین زمینه به خصوص : • آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد با تاسیس مراکز آموزشی • هدایت بازار به طرف تجارت مبتنی بر اصول علمی • تدوین استانداردهای مورد نیاز در:  سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی کشور  سازمان فنی وحرفه ای کشور  سایر ارگانها نظیر گمرک بردارند. کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگ های قیمتی ایران نیز براساس همین تفکر و ضرورت و توجه ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونین ایشان با اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه تشکیل و با استعانت از ذات احدیت فعالیت خود را آغاز و تحت شماره 5233 به ثبت رسیده است

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت