سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : دوشنبه 24 مرداد 1401

بازارسازی برای محصولات دانش بنیان تولید داخل

در این مصوبه مقرر شده است که به منظور بازارسازی برای محصولات دانش بنیان تولید داخل به میزان یکصد هزار میلیارد تا پایان سال ۱۳۹۶، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی و علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف یک ماه سهم دستگاه از هدف برنامه و روش اجرای آن را به معاون علمی و فناوری رییس جمهور جهت جمع بندی و ارائه به هیئت وزیران اعلام نمایند. همچنین، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف شده است ظرف دو ماه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، نظام مالی توسعه اقتصاد دانش بنیان را با اهدافی نظیر ایجاد نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر، ابزارهای بیمه و پوشش ریسک فعالیت های دانش بنیان و روش های تأمین مالی (فاینانس) داخلی برای فعالیت های فناورانه شرکت های ایرانی جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید. بنابراین، جمع بندی و ارائه سهم هر دستگاه از هدف برنامه و روش اجرای آن به هیئت وزیران، و ارائه نظام مالی توسعه اقتصاد دانش بنیان جهت تصویب به هیئت وزیران، وظایف معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در این مصوبه بوده و بر این مبنا معاون علمی و فناوری رییس جمهور به عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در کمیسیون شورا دعوت می شود.

تاریخ تصویب : 1395/06/17

مرجع تصویب : هیات وزیران

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت