سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : دوشنبه 24 مرداد 1401

قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

در این قانون، تعاریف و حمایتهای مرتبط با شرکتهای دانش بنیان معرفی شده است که در آیین نامه های مرتبط موارد متعددی مرتبط با معاونت علمی وفناوری رییس جمهور وجود دارد.

تاریخ تصویب : 1389/08/19

مرجع تصویب : مجلس شورای اسلامی

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت