سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 09 تیر 1401

 آشنایی با رئیس مرکز طرح های کلان ملی فناوری

دکتر محمد حسین بهشتی

رئیس مرکز طرحهای کلان ملی فناوری

 

سوابق علمی:

  • کارشناسی مهندسی پلیمر از دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  • کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • دکترای مهندسی پلیمر (کامپوزیتهای پلیمری) از دانشگاه بث (Bath) انگلستان

 

مسئولیت های اجرایی:

  • عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  • استاد تمام گروه پژوهشی کامپوزیت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران از سال 1390
  • مدیر تحصیلات تکمیلی(3 سال) و مدیر برنامه ریزی و نظارت ( 3 سال) پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  • معاون پژوهشی ( 7 سال)، معاون توسعه مدیریت و منابع ( 1 سال) و معاون فناوری ( 1 سال) پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

 

 

 

                                                           شرح وظائف مركز طرح هاي كلان ملي فناوري :

1-    مطالعه، شناسايي و مشاركت فعال در زمينه تعريف و تدوين طرح هاي كلان ملي فناوري و نوآوري با همكاري نهادها و سازمانهاي ذيربط بر اساس نيازها و اولويت هاي اساسي و راهبردي كشور.
2-    بررسي، ارزيابي و تصويب طرح هاي جديد.
3-    برنامه ريزي، نظارت و ارزشيابي طرح هاي مصوب و در حال اجرا.
4-    پشتيباني و حمايت هاي مالي و غير مالي از طرح هاي مصوب و در حال اجرا.
5-    پيگيري براي تجاري شدن نتايج و دستاوردهاي طرح هاي اختتام يافته در راستای رفع نیازهای اساسی و توسعه همه جانبه کشور.
6-    زمينه سازي به منظور بهره گیری از توان نخبگان و دانشمندان برجسته كشور در اجراي طرح هاي كلان ملي.
7-    بررسی راهبردهای اجرایی طرح های کلان ملی و بهره گیری از توان و تجربیات دیگر کشورها.
8-    شناسايي و كمك به بهره گيري از فرصت هاي ويژه در جهت رشد و توسعه فناوريهای نوین در كشور.
9-    ترویج فرهنگ همکاری گروهی و دسته جمعی برای دستیابی به اهداف کلان در طرح های ملی.

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت