سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : سه شنبه 25 مرداد 1401
اطلاعات خدمت
  • نام خدمت : حمایت از تجاری سازی طرح های فناورانه
  • کد خدمت : 1301608000
  • نوع خدمت : G2C
  • زمان ارائه خدمت : ساعات اداری
درباره خدمت

حمایت از تجاری سازی فناوری برای توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف رفع نیازهای راهبردی کشور، از طریق اعطای تسهیلات به طرح های تجاری سازی شرکت ها و برنامه ریزی، شناسایی، تصویب، اجرا و پایش طرح های محصول محور، بر مبنای فناوری های راهبردی و اولویت دار کشور که با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای دولتی ذی ربط انجام می شود. معاونت، طرح های فناورانه با قابلیت تجاری سازی را شناسایی و ارزیابی میکند و از برخی طرح های منتخب در استان ها و دانشگاه های مختلف در قالب ارائه تسهیلات مالی و ایجاد هماهنگی میان سازمانها و نهادهای دولتی و شرکت های دانش بنیان حمایت می کند.

فلوچارت دریافت خدمت

انتقادات و پیشنهادات

نظر سنجی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات از منظر مراجعان و دریافت کنندگان خدمت

ورود
ارتباط با مسئول خدمت

ارتباط با مسئول خدمت

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت