سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : دوشنبه 27 دی 1400

مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با بکارگیری مجموعه ای از عملیات ارتباطی آگاهانه و مبتنی بر تحقیق و برنامه و با رویکرد اعتمادسازی و حمایت مستمر از مخاطبان، اهداف متعددی را دنبال می کند که شامل: بهبود مستمر فعالیت ها و فرآیندهای داخلی مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی، افزایش بهره وری و اثربخشی مراسم ها، سمینارهای علمی و نشست های مناسبتی، توسعه ارتباطات الکترونیک و استفاده از فنون و ابزارهای مدرن در حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی،توسعه اطلاع یابی و اطلاع رسانی بمنظور اعتمادسازی در حوزه های مختلف علم و فناوری،بررسی عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بین مردم از طریق امور تحقیقی، پژوهشی و افکارسنجی در چارچوب راهبردهای تدوین شده، افزایش کیفیت و پوشش اطلاع رسانی اخبار علم، فناوری و نوآوری به بهترین نحو، تعمیق و توسعه ارتباطات مفید و مؤثر درون و برون معاونت علمی و فناوری به منظور تأمین منافع مشترک است.

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت