سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 09 تیر 1401
متن استاتیک شماره 4920 موجود نیست
  • https://isti.ir/اخبار/تشکیل-و-شبکه‌سازی-خانه‌های-خلاق-و-نوآوری؛-کرمی:-شکل‌دهی-به-اقتصاد-خلاق-و-نوآوری-از-اهداف-معاونت-علمی-و-فناوری-در-تشکیل-خانه‌های-خلاق-است
تشکیل و شبکه‌سازی خانه‌های خلاق و نوآوری؛ کرمی: شکل‌دهی به اقتصاد خلاق و نوآوری از اهداف معاونت علمی و فناوری در تشکیل خانه‌های خلاق است
تشکیل خانه‌های خلاق است تشکیل و شبکه‌سازی خانه‌های خلاق و نوآوری؛ کرمی: شکل‌دهی به اقتصاد خلاق و نوآوری از اهداف معاونت علمی و فناوری در تشکیل خانه‌های خلاق است نشست تشکیل و شبکه‌سازی خانه های خلاق و نوآوری با حضور دبیر ستاد فناوری...

    شخصی سازی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت