سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : شنبه 02 بهمن 1400
متن استاتیک شماره 4920 موجود نیست
  • https://isti.ir/اخبار/کرمی:-حمایت-از-زیست‌بوم-خلاق-به-رونق-اقتصاد-می‌انجامد؛-دستاوردهای-فرهنگی-فرصتی-برای-صادرات-می‌شود؛--115-شرکت-خلاق-در-حوزه-صنایع-دستی،-گردشگری-و-میراث-فرهنگی-فعال-هستند/78219
کرمی: حمایت از زیست‌بوم خلاق به رونق اقتصاد می‌انجامد؛ دستاوردهای فرهنگی فرصتی برای صادرات می‌شود؛ 115 شرکت خلاق در حوزه صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی فعال هستند
حوزه صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی فعال هستند کرمی: حمایت از زیست‌بوم خلاق به رونق اقتصاد می‌انجامد؛ دستاوردهای فرهنگی فرصتی برای صادرات می‌شود؛115 شرکت خلاق در حوزه صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی فعال هستند نمایشگاه...
  • https://isti.ir/اخبار-/پیوند-هنر-ایرانی–-اسلامی-به-زندگی-مردم؛-بیش-از-صد-شغل-در-حوزه-صنایع-دستی-ایجاد-شد/73047
پیوند هنر ایرانی- اسلامی به زندگی مردم؛ بیش از صد شغل در حوزه صنایع دستی ایجاد شد
حوزه صنایع دستی ایجاد شد پیوند هنر ایرانی- اسلامی به زندگی مردم؛ بیش از صد شغل در حوزه صنایع دستی ایجاد شد یک شرکت خلاق موفق شد با پیوند هنر ایرانی- اسلامی به زندگی مردم؛ برای صدها فعال حوزه صنایع دستی اشتغالزایی...

    شخصی سازی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت