سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : شنبه 02 بهمن 1400
متن استاتیک شماره 4920 موجود نیست
  • https://isti.ir/اخبار/کرمی:-حمایت-از-زیست‌بوم-خلاق-به-رونق-اقتصاد-می‌انجامد؛-دستاوردهای-فرهنگی-فرصتی-برای-صادرات-می‌شود؛--115-شرکت-خلاق-در-حوزه-صنایع-دستی،-گردشگری-و-میراث-فرهنگی-فعال-هستند/78219
کرمی: حمایت از زیست‌بوم خلاق به رونق اقتصاد می‌انجامد؛ دستاوردهای فرهنگی فرصتی برای صادرات می‌شود؛ 115 شرکت خلاق در حوزه صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی فعال هستند
رونق اقتصاد می‌انجامد؛ دستاوردهای فرهنگی فرصتی برای صادرات می‌شود؛115 شرکت خلاق در حوزه صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی فعال هستند کرمی: حمایت از زیست‌بوم خلاق به رونق اقتصاد می‌انجامد؛ دستاوردهای فرهنگی فرصتی برای صادرات می‌شود؛115...
  • https://isti.ir/اخبار/حمایت-از-صنایع-خلاق-و-فناوری‌های-نرم-تسهیل-شد؛-ستاری:-«اقتدار»-و-«رونق-اقتصاد»-ارمغان-این-فناوری‌ها-است
حمایت از صنایع خلاق و فناوری‌های نرم تسهیل شد؛ ستاری: «اقتدار» و «رونق اقتصاد» ارمغان این فناوری‌ها است
رونق اقتصاد» ارمغان این فناوری‌ها است حمایت از صنایع خلاق و فناوری‌های نرم تسهیل شد؛ ستاری: «اقتدار» و «رونق اقتصاد» ارمغان این فناوری‌ها است تفاهم‌نامه همکاری صندوق پژوهش فناوری کریمه و ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع...

    شخصی سازی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت