سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : دوشنبه 24 مرداد 1401
  • https://isti.ir/اخبار-مرکز-ارتباطات-و-اطلاع-رسانی/خانه-خلاق-و-نوآوری-«جامپا»-آغاز-به-کار-کرد؛-ستاری:-جوانان-خلاق-و-نوآور-در-محله‌های-کم‌برخوردار-ظرفیت-بالایی-برای-ایجاد-تغییر-و-کارآفرینی-دارند/78224
خانه خلاق و نوآوری «جامپا» آغاز به کار کرد؛ ستاری: جوانان خلاق و نوآور در محله‌های کم‌برخوردار ظرفیت بالایی برای ایجاد تغییر و کارآفرینی دارند
محله‌های کم‌برخوردار ظرفیت بالایی برای ایجاد تغییر و کارآفرینی دارند خانه خلاق و نوآوری «جامپا» آغاز به کار کرد؛ ستاری: جوانان خلاق و نوآور در محله‌های کم‌برخوردار ظرفیت بالایی برای ایجاد تغییر و کارآفرینی دارند خانه خلاق و نوآوری...

    شخصی سازی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت