سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : شنبه 13 آذر 1400
متن استاتیک شماره 4920 موجود نیست
  • https://isti.ir/اخبار/-بهره‌برداری-جمهور-|-پروژه-ملی-ایجاد-شغل-بر-اساس-استعدادهای-خلاق-محلی-به-بار-نشست/76071
بهره‌برداری جمهور | پروژه ملی ایجاد شغل بر اساس استعدادهای خلاق محلی به بار نشست
پروژه ملی ایجاد شغل بر اساس استعدادهای خلاق محلی به بار نشست بهره‌برداری جمهور | پروژه ملی ایجاد شغل بر اساس استعدادهای خلاق محلی به بار نشست پروژه خانه‌های خلاق و نوآوری طرح ابتکاری ملی - منطقه ای ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و...

    شخصی سازی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت