سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : جمعه 10 تیر 1401

1448

شرکت های خلاق

170

شتابدهنده های فناوری

6632

شرکت های دانش بنیان

6399

خدمات ارائه شده در کریدور صادرات

39

خانه های خلاق و نوآوری (افتتاح شده)

رویدادها

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت