سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : دوشنبه 27 دی 1400

1350

شرکت های خلاق و نوآور

170

شتابدهنده های فناوری

350

مراکز نوآوری

6399

شرکت های دانش بنیان

6399

خدمات ارائه شده در کریدور صادرات

یادداشت ها

بر قله هوشمندی‌

امیر شریفیان*

بیشتر

تحقیقات درون‌تنی با 130 پژوهشگر در 73 مرکز توسعه می‌یابد

به منظور کاربرد بالینی نتایج تحقیقات پزشکی، از مطالعه تکمیلی درون‌تنی با حیوانات آزمایشگاهی، به دلیل شباهت‌های فیزیولوژیک و پاتولوژیکی که با انسان دارند، استفاده می‌شود.

بیشتر

رویدادها

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت