سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : دوشنبه 24 مرداد 1401
اطلاعات خدمت
  • نام خدمت : حمایت از پژوهش های مرز دانش در حوزه فناوری های راهبردی
  • کد خدمت : 10051605000
  • نوع خدمت : G2B
  • زمان ارائه خدمت : ساعات اداری
درباره خدمت

رویکرد اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حمایت از توسعه علم و فناوری که یکی از زیرساخت‌های اساسی در اقتصاددانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی است، حمایت از دستیابی کشور به علوم و فناور‌ی‌های مرز دانشی اولویت دار در حل مسائل اساسی کشور با تأکید بر اسناد بالادستی به ویژه نقشه جامع علمی کشور می باشد. به این منظور برای حمایت از توسعه و کاربرد علوم و فناوری‌های مرز دانشی در طول زنجیره ایده تا خلق ثروت، معاونت علمی و فناوری از طریق 12 ستاد توسعه فناوری‌های راهبردی که بر مبنای اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور تشکیل شده‌اند، از طرح‌های فناورانه در مرز دانش حمایت می‌نماید.

فلوچارت دریافت خدمت

انتقادات و پیشنهادات

نظر سنجی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات از منظر مراجعان و دریافت کنندگان خدمت

ورود
ارتباط با مسئول خدمت

ارتباط با مسئول خدمت

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت