سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : دوشنبه 24 مرداد 1401
اطلاعات خدمت
  • نام خدمت : سامانه سپاص
  • کد خدمت :
  • نوع خدمت : G2B
  • زمان ارائه خدمت :
درباره خدمت

سامانه صدور ضمانتنامه برای شرکت های دانش بنیان و فناور از طریق صندوق های پژوهش و فناوری جهت شرکت در معاملات دولت

فلوچارت دریافت خدمت

انتقادات و پیشنهادات

نظر سنجی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات از منظر مراجعان و دریافت کنندگان خدمت

ورود
ارتباط با مسئول خدمت

ارتباط با مسئول خدمت

  • ایمیل : 021-
  • فایل راهنما :

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت