سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : دوشنبه 24 مرداد 1401

دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی خبر داد:
کتاب سلسله گزارش‌های تجربیات جهانی شرکت‌های استارتاپی منتشر شد

پرویز کرمی از انتشار سلسله گزارش‌های بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارتاپی در 13جلد در حوزه‌های مختلف کسب و کار نوپا خبر داد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به انتشار کتاب «بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارتاپی» در 13جلد اظهار کرد: نظر به اینکه در سال های اخیر توسعه زیست بوم شرکت های نوپا و دانش بنیان و استارت آپی یکی از ماموریت های اصلی معاونت علمی وفناوری در کنار حمایت از تحقیقات مرز دانش و تجاری سازی فناوری ها بوده است بنابراین شناخت چالش های پیش روی فعالان این حوزه در جهان می تواند کمکی برای شکل گیری و رشد پویا تر آنها در کشور باشد.


مدیرمسئول انتشارات دانش بنیان فناوری ادامه داد: جلد نخست این کتاب به بررسی تجربیات جهانی استارتاپ های حوزه "مدیریت پسماند" اختصاص دارد. چرا که ورود کارآفرینان به این حوزه می تواند منجر به ارائه راه حل برای موضوعات مختلف این حوزه باشد. در این کتاب برنامه ملی آینده نگاری و ارتباط آن با اکوسیستم استارتاپی معرفی شده است. همچنین علاوه بر مطرح شدن مواردی همچون چالش ها و راهکارهای توسعه استارتاپ ها در پایان به جمع بندی راهکارهای استارتاپی و مدل های کسب و کار آنها پرداخته شده است.


دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی همچنین بیان کرد: شرکت های استارتاپ در حوزه "ورزش و سلامت جسمانی"، "مدیریت آلودگی هوا"، "کشاورزی" ، "مدیریت آب و خشکسالی" ، "سلامت دیجیتال" ، "نوآوری اجتماعی"، "انرژی" ، "گردشگری" ، "بیمه" ، "آموزش" ، "سیمان و بتن" و "معدن" دیگر مجموعه های این گزارشات استارتاپی است.

 

بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه مدیریت پسماند

بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه کشاورزی

بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه مدیریت آب و خشکسالی

بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه مدیریت آلودگی هوا

بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه ورزش و سلامت جسمانی

بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه سلامت دیجیتال

بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه نوآوری اجتماعی

بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه انرژی

بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه گردشگری

بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه بیمه

بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه آموزش

بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه سیمان و بتن

بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه معدن

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت