سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : شنبه 02 بهمن 1400
متن استاتیک شماره 4920 موجود نیست
 • https://isti.ir/اخبار/کرمی:-حمایت-از-زیست‌بوم-خلاق-به-رونق-اقتصاد-می‌انجامد؛-دستاوردهای-فرهنگی-فرصتی-برای-صادرات-می‌شود؛--115-شرکت-خلاق-در-حوزه-صنایع-دستی،-گردشگری-و-میراث-فرهنگی-فعال-هستند/78219
کرمی: حمایت از زیست‌بوم خلاق به رونق اقتصاد می‌انجامد؛ دستاوردهای فرهنگی فرصتی برای صادرات می‌شود؛ 115 شرکت خلاق در حوزه صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی فعال هستند
زیست‌بوم خلاق به رونق اقتصاد می‌انجامد؛ دستاوردهای فرهنگی فرصتی برای صادرات می‌شود؛115 شرکت خلاق در حوزه صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی فعال هستند کرمی: حمایت از زیست‌بوم خلاق به رونق اقتصاد می‌انجامد؛ دستاوردهای فرهنگی فرصتی برای...
 • https://isti.ir/اخبار/فصلنامه-پاییزی-زیست‌بوم-خلاق-منتشر-شد
فصلنامه پاییزی زیست‌بوم خلاق منتشر شد
زیست‌بوم خلاق منتشر شد فصلنامه پاییزی زیست‌بوم خلاق منتشر شد فصلنامه پاییزی زیست‌بوم خلاق در 42 صفحه توسط دبیرخانه برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق و با حمایت ستاد توسعه صنایع نرم و هویت ساز منتشر شد. گرچه کرونا...
 • https://isti.ir/آرشیو-گفتگو-ها/زیست‌بوم-خلاق-در-امتداد-مسیر-دانش‌بنیان؛-کرمی:-قانون-جهش-تولید-به-حمایت‌گر-و-توسعه‌دهنده-شرکت‌های-خلاق-و-صنایع-فرهنگی-و-نرم-بدل-شود/76941
زیست‌بوم خلاق در امتداد مسیر دانش‌بنیان؛ کرمی: قانون جهش تولید به حمایت‌گر و توسعه‌دهنده شرکت‌های خلاق و صنایع فرهنگی و نرم بدل شود
زیست‌بوم خلاق در امتداد مسیر دانش‌بنیان؛ کرمی: قانون جهش تولید به حمایت‌گر و توسعه‌دهنده شرکت‌های خلاق و صنایع فرهنگی و نرم بدل شود زیست‌بوم خلاق در امتداد مسیر دانش‌بنیان؛ کرمی: قانون جهش تولید به حمایت‌گر و توسعه‌دهنده شرکت‌های خلاق و...
 • https://isti.ir/اخبار/گزارش|--زیست‌بوم-صنایع-خلاق-و-نرم-شتابان-رشد-کرد؛-پیشرفت-در-سایه-تحریم‌ناپذیری-این-صنعت
گزارش| زیست‌بوم صنایع خلاق و نرم شتابان رشد کرد؛ پیشرفت در سایه تحریم‌ناپذیری این صنعت
گزارش|زیست‌بوم صنایع خلاق و نرم شتابان رشد کرد؛ پیشرفت در سایه تحریم‌ناپذیری این صنعت گزارش|زیست‌بوم صنایع خلاق و نرم شتابان رشد کرد؛ پیشرفت در سایه تحریم‌ناپذیری این صنعت صنایع فرهنگی و خلاق ضد تحریم هستند. موضوع مهمی که می‌توان از...
 • https://isti.ir/اخبار-/شتابان-در-زیست‌بوم-خلاق-و-دانش‌بنیان|-بیش-از-700-محصول-نانوفناوری-عرضه-شده-است/74633
شتابان در زیست‌بوم خلاق و دانش‌بنیان| بیش از 700 محصول نانوفناوری عرضه شده است
زیست‌بوم خلاق و دانش‌بنیان| بیش از 700 محصول نانوفناوری عرضه شده است شتابان در زیست‌بوم خلاق و دانش‌بنیان| بیش از 700 محصول نانوفناوری عرضه شده است به اعتقاد بسیاری از ناظران، رشد نانو فناوری در کشور و محصولات مرتبط با این حوزه بسیار...
 • https://isti.ir/اخبار-/ویژه-نوروز؛-فصلنامه-زیست‌بوم-خلاق-منتشر-شد/73479
ویژه نوروز؛ فصلنامه زیست‌بوم خلاق منتشر شد
زیست‌بوم خلاق منتشر شد ویژه نوروز؛ فصلنامه زیست‌بوم خلاق منتشر شد ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق، به مناسبت نوروز 1400 شماره‌ای ویژه از فصلنامه زیست‌بوم خلاق منتشر کرده است. این فصلنامه با...

  شخصی سازی

  انتخاب رنگ

  اندازه فونت